Olga Kovalenko

Author works

There is No One to Break a Birch

There is No One to Break a Birch

Paper, brush, nib, gouache, ink. 500 x 500 mm. 2017

Biography

Olga Kovalenko