Contacts

Olga Shaburova
Olga Shaburova
Director of the National School of Calligaphy
Tel.:+7 916 205 09 78
E-mail: olga.shaburova@sokolniki.com
Artem Lebedev
Artyom Lebedev
Tutor of the National School of Calligraphy
E-mail: artem.lebedev@sokolniki.com

Mailing address:

2/1 5-y Luchevoi prosek, POB 137, Moscow 107113, Russia
Tel.: +7 916 205-09-78, +7 916 002-95-50.
E-mail:  info@calligraphy-museum.com

Map