RIA Novosti TV Channel — Calligraphy master-class. November 6, 2009

RIA Novosti TV Channel. Live performance by a calligrapher Yuri Koverdyayev.